Aplikacja do zarządzania dokumentami dla Wytwórni Walt Disney

Aplikacja do zarządzania dokumentami dla Wytwórni Walt Disney

Przy współudziale innych podmiotów, dla wytwórni Walta Disney'a z Los Angeles tworzymy ogromny rozproszony system internetowy do zarządzania obiegiem dokumentów w korporacji

Zobacz również